SusDANEable for the Future

Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er et af Danmarks største og mest betydningsfulde væksterhverv. Med dette følger et stort ansvar – for vores gæster, vores medarbejdere og hele vores omverden. Aldrig har det været vigtigere, at HORESTA og erhvervets ledere er vores ansvar bevidst. Det gælder ikke mindst ansvaret for en bæredygtig adfærd og vores del af bidraget til at nå FNs Verdensmål.

HORESTA sætter os derfor for bordenden i arbejdet med at gøre Danmark til verdens mest bæredygtige turistdestination ved at præsentere en strategi, der består af seks indsatsområder, hvor turisterhvervet, HORESTA og politikerne i forening, kan styrke indsatsen for at nå de ambitiøse mål. Det handler både om helt konkret at minimere forbrug og gøre det nødvendige forbrug klimavenligt og bæredygtigt og mere generelt at udbrede viden og fakta om bæredygtig udvikling og sætte klare mål for den udvikling, vi ønsker.

Danmark er allerede verdenskendt for ”den danske model”. Vi udvikler nu en ny unik model ”SusDaneable for the future”.

firstBoxImage

#1 MINDRE FORBRUG & MERE GRØN ENERGI

Turisme- og oplevelseserhvervet skal nedbringe energiforbruget og benytte mere grøn energi.

Der er behov for at mindske udledningen af verdens CO2 og dermed minimere de negative effekter af udledningen. Alle skal gøre en indsats for at bidrage til at nedbringe CO2-belastningen.

secondBoxImage

#2 MINDRE MADSPILD, AFFALD & PLAST

Mindre madspild, bedre genanvendelse og nye produkter skal sikre bedre ressource-anvendelse.

Verden har et øget affaldsproblem. Der er særlig fokus på, at alt for mange fødevarer ikke bruges, og dermed bliver til madspild, og at plast desværre ender i naturen til skade for dyr og planter.

thirdBoxImage

#3 MERE BÆREDYGTIG MAD

Dansk gastronomi er inde i guldalder med stort fokus på innovation, høj kvalitet og gode råvarer.

Danske spisesteder har stor fokus på bæredygtig mad og gør i høj grad brug af lokale og sæsonbestemte råvarer såvel som økologiske og miljømærkede produkter. Mange går skridtet videre ved at etablere egne køkkenhaver og sikre egen råvareproduktion.

firstBoxImage

#4 MERE KLIMAVENLIG TRANSPORT

Mere klimavenlig transport både ad luft, vand og land gennem forpligtende samarbejder.
Turister og gæster i turisme- og oplevelseserhvervet kommer rejsende på mange måder, og transporten udgør langt den største andel af turisme- og oplevelseserhvervets CO2-udledning.

Det skal der gøres noget ved, men forbud og skatter er ikke de rette løsninger. I stedet skal der gennem partnerskaber med de forskellige transportbrancher samarbejdes om en omlægning til mere bæredygtig transport både med bil, tog, skib og fly.

secondBoxImage

#5 MERE VIDEN OM BÆREDYGTIGHED

Mere og bedre viden om bæredygtig turisme skal fremme og målrette indsatsen. Der er brug for mere viden om bæredygtig turisme og bæredygtige oplevelser i alle dets facetter, og hvordan gæsterne kan motiveres til at tage medansvar ved at træffe bæredygtige valg.

Viden om bæredygtig adfærd og arbejdsmetoder skal formidles til erhvervets personale. Her er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne integrerer den nyeste viden i undervisningen, og at virksomhederne bidrager til at opkvalificere eksisterende medarbejderne.

thirdBoxImage

#6 KLARE MÅL & MARKEDSFØRING

Danmark skal have en strategi for bæredygtig turisme med klare mål og øget markedsføring. Dansk turisme og Danmark som destination har en unik mulighed for at blive verdens førende indenfor bæredygtig turisme.

Danmark har mange løsninger til at fremme en bæredygtig udvikling som f.eks. demonstreret i State of Green. Danmark er og skal være et showroom for resten af verden, når det gælder viden og tekniske løsninger, som kan skubbe verdenen i mere grøn og bæredygtig retning. Her er det helt oplagt at medtænke turisme- og oplevelseserhvervet.

HORESTAs arbejde med bæredygtighed

Læs hele HORESTAs bæredygtighedsstrategi herunder