Hvordan kan en turismeafgift for turister, der ønsker at overnatte i København, se ud? Det spørgsmål er på dagsordenen for økonomiudvalget i Københavns Kommune. Her er der fire forskellige modeller på tegnebrættet for, hvordan en eventuel afgift kan se ud.

HORESTA siger klart nej til alle fire modeller, da der ikke bør pålægges yderligere afgifter på en branche, som bidrager betydeligt økonomisk. Netop dette budskab fremførte vice adm. i HORESTA, Jeppe Møller-Herskind, da han var inviteret i P4 København.

”Der skal ikke være nogen model for en turismeskat. En gennemsnitlig storbysturist i København bruger 2.100 kr. om dagen, hvoraf størstedelen går til bespisning og overnatning. Det samlede turismeforbrug i kommunen er på 18,3 milliarder kr. – og derfor forstår jeg ikke, at man vil pålægge branchen en turismeskat."

I interviewet med P4 København påpegede Jeppe Møller-Herskind også, hvordan branchen allerede kæmper under andre konkurrencevilkår end vores europæiske konkurrenter.

”Vi vil gerne have lov til at drive vores branche på lige vilkår med konkurrencesituationen i andre storbyer i Europa. Sammenligner man f.eks. momssatsen i Danmark med andre storbyer, har vi den absolut højeste momssats – så branchen er allerede presset på nogle vilkår, som slet ikke matcher de andre storbyer."

Afslutningsvis udtrykte Jeppe Møller-Herskind, at HORESTA meget gerne vil samarbejde med politikerne om at finde løsninger for turismen i København.

”Vi skal i fællesskab finde konstruktive løsninger der, hvor vi ser udfordringer. Men jeg synes, det er ærgerligt, at forslagene kun handler om at afvikle og ikke udvikle byen. I stedet kunne vi i fællesskab finde mange gode løsninger for at imødekomme de problemer, som nogle oplever – men en afgift er ikke løsningen.”

Du kan lytte til interviewet på DR.dk/p4kbh.

Video: ”Det har været en bragende succes”

Til HORESTA Hotel Insights var Core Hospitality inviteret til at holde oplæg om de to hoteller Residence Inn by Marriott og Fairfield by Marriott i Nordhavn, som de er operatør for, og som indtil videre har været en stor succes.

Log ind