Når en medarbejder bliver ansat, er det vigtigt, at arbejdsgiver udarbejder et skriftligt ansættelsesbevis, som oplyser om alle væsentlige vilkår for ansættelsen.

Hvornår skal medarbejderen have et ansættelsesbevis?

Arbejdsgiver har pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis til alle medarbejdere med en forventet eller faktisk arbejdstid på mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge over en periode på 4 uger. 

Med det underskrevne ansættelsesbevis har arbejdsgiver en skriftlig aftale på, hvilke vilkår der gælder for ansættelsen. Det er en god idé, at parterne skriver under på ansættelsesbeviset inden tiltrædelsen, således at der ikke opstår tvivl om vilkårene, herunder lønnen, mødetider, arbejdstider, opsigelsesvarsler, mv. For at arbejdsgiver kan bevise, at ansættelsesbeviset er udleveret til medarbejderen inden fristen, er det vores anbefaling, at der altid indsættes en dato på ansættelsesbeviset ved underskriftsfelterne.

Nye ansættelsesbeviser pr. 1. juli 2023

Regeringen vedtog den 1. juli 2023 en ny lov om ansættelsesbeviser. Efter den nye lov er oplysningspligten udvidet. Det betyder, at alle medarbejdere, som er påbegyndt arbejde den 1. juli 2023 eller senere, skal have nye ansættelsesbeviser. Du finder skabeloner til nye ansættelsesbeviser i den blå boks til højre.

Efter de nye regler skal alle medarbejdere have et ansættelsesbevis, hvis den aftalte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitlig tre timer pr. uge over en periode på fire uger. Derudover skal alle medarbejdere ansat på tilkaldebasis uden garanterede timer også have et ansættelsesbevis.

Nogle oplysninger skal gives senest syv kalenderdage efter ansættelsesforholdets start. Andre oplysninger kan gives senest én måned efter ansættelsesforholdets start. Vi anbefaler, at alle medarbejdere får udleveret ansættelsesbeviset senest syv kalenderdage efter ansættelsesforholdets start for at sikre, at fristerne i loven er overholdt.

Det er som udgangspunkt kun nye medarbejdere, der skal have nyt ansættelsesbevis. Dog kan allerede ansatte medarbejdere bede om en ny kontrakt efter de nye regler. Herefter skal det nye ansættelsesbevis udleveres inden otte uger.

Hvis allerede ansatte medarbejdere har en bestemmelse i ansættelseskontrakten, der forbyder bibeskæftigelse, skal de have et tillæg til ansættelseskontrakt vedr. bibeskæftigelse. Skabelon hertil findes også i den blå boks til højre.

Hvis du vil vide mere kan du se vores webinar om den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår her.

Mangelfuldt ansættelsesbevis

Et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis kan berettige medarbejderen til en godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven. Godtgørelsen fastsættes efter de konkrete omstændigheder og udgør typisk i størrelsesordenen 2.500 kr. – 10.000 kr.

Hvis allerede ansatte medarbejdere har en bestemmelse i ansættelseskontrakten, der forbyder bibeskæftigelse, skal de have et tillæg til ansættelseskontrakt vedr. bibeskæftigelse. Skabelon hertil findes også i den blå boks til højre.

Dine ansættelsesbeviser

Medarbejdere omfattet af Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration skal have et særligt ansættelsesbevis. Dette følger af Hovedoverenskomstens § 2. 

Vi har udarbejdet en række skabeloner til ansættelsesbeviset for medarbejdere, der ikke er omfattet af Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Find de forskellige ansættelsesbeviser i spalten til højre.

HORESTA yder naturligvis også rådgivning vedrørende andre typer kontrakter, herunder kontrakter på lederniveau, direktørkontrakter og elevaftaler.

FAQ

Vi vil ansætte en praktikant, skal vedkommende have en ansættelseskontrakt?

Svar:

Medarbejderen har krav på et ansættelsesbevis med alle væsentlige vilkår for ansættelsen, uanset om vedkommende vil modtage løn.

Skal vi forny ansættelsesbeviset hver 1. marts, hvor der sker en lønregulering i henhold til overenskomsterne?

Svar:

Det er tilstrækkeligt, at der laves en henvisning til den gældende overenskomst i ansættelsesbeviset. Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at udlevere en ny ansættelseskontrakt hvert år.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

DOWNLOAD
Ansættelsesbeviser - dansk

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

DOWNLOAD
Ansættelsesbeviser - engelsk / Employment contracts

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk

BLIV MEDLEM AF
HORESTA

Vil du også have glæde af de mange medlemsfordele?
Ring alle hverdage fra 8.30-16.00
Telefon +45 35 24 80 80