SAMLET PROGRAM FOR ÅRETS KOK 2019

Lørdag d. 2. februar i Messecenter Herning
Årets Kok: 
Kl. 8.00           Første kok går i køkkenet 
Kl. 8.45             Sidste kok går i køkkenet 
Kl. 12.30           Første forret afleveres 
Kl. 13.15           Sidste forret afleveres 
Kl. 13.25           Første hovedret afleveres 
Kl. 14.10          Sidste hovedret afleveres 
Kl. 14.25         Første dessert afleveres 
Kl. 15.10         Sidste dessert afleveres

Der er fælles præmieoverrækkelse kl. 16.30
Kok-tailparty kl. 17.00-19.00

Fredag d. 1. februar i Messecenter Herning
DM for Kokkeelever: 
Kl. 8.00             Første kokkehold går i køkkenet 
Kl. 8.45            Sidste kokkehold går i køkkenet 
Kl. 12.30           Første forret afleveres 
Kl. 13.15          Sidste forret afleveres 
Kl. 13.25        Første hovedret afleveres 
Kl. 14.10        Sidste hovedret afleveres 
Kl. 14.25          Første dessert afleveres 
Kl. 15.10          Sidste dessert afleveres

Der er fælles præmieoverrækkelse kl. 16.30.

Download Materiale