Her får du overblikket gældende regler for ubrugt ferie.

Har du medarbejdere med ubrugte feriedage, skal de være opmærksomme på, hvor meget ferie, de kan føre videre til det nye år. Medarbejdere optjener fem ugers ferie pr. ferieår og disse fem uger skal som udgangspunkt afholdes inden den 31. december 2023.

Den 5. ferieuge kan dog overføres til næste ferieafholdelsesperiode eller udbetales til medarbejderen. Det betyder, at de resterende fire uger skal afholdes, og kan dermed ikke overføres til næste ferieår eller udbetales til medarbejderen.

Overførsel af ferie

Den 5. ferieuge kan efter aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren overføres til næste ferieafholdelsesperiode (1. september 2023 til og med den 31. december 2024). En aftale om overførelse af ferie skal indgås skriftligt senest den 31. december 2023, ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

Vær opmærksom på, at hverken virksomheden eller medarbejderen kan kræve at få overført ferie. Hvis arbejdsgiver ikke administrerer feriepengene, skal arbejdsgiver huske at give besked til den, der administrerer pengene. For overenskomstdækkede vil det være 3F Feriekasse. For ikke-overenskomstdækkede vil det være Feriekonto.

Hvis en overenskomstansat har fået overført ferie fra det foregående ferieår, er det maksimalt muligt at få overført op til ti feriedage. For ikke-overenskomstdækkede er der ingen begrænsning og derfor kan medarbejdere akkumulere overført ferie. Overført ferie skal afholdes først, og vi anbefaler, at man laver en aftale med medarbejderen ved overførslen om, hvornår medarbejderen skal afvikle ferie.

Du finder vores skabelon til aftale om overførsel af ferie her.

Udbetaling af ferie

Hvis medarbejderen ikke har afholdt sin 5. ferieuge, og der ikke indgået aftale om overførelse af ferie, skal den, der administrerer feriepengene automatisk udbetale optjent ferie ud over fire uger til medarbejderen efter ferieperiodens udløb (31. december 2023). Det betyder, at medarbejderen ikke selv skal anmode om udbetaling af feriepengene.

Hvis medarbejderen ikke har været ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret, skal medarbejderen dog udfylde en erklæring og sende til den, der administrerer feriepengene, inden der udbetales.

Varsling af restferie

Hvis arbejdsgiver ikke ønsker, at restferien skal overføres eller udbetales, har arbejdsgiver mulighed for at varsle restferie til afholdelse inden 31. december 2023. Husk, at restferie skal varsles med én måned.

Du finder vores skabelon til varsling af ferie her.

Overførsel og betaling ved feriehindring

Hvis medarbejderen er forhindret i at afholde ferie op til ferieperiodens udgang, har medarbejderen ret til at få overført al den ikke-afholdte ferie, dvs. også ferie ud over den 5. ferieuge. Feriehindringer er bl.a. afholdelse af barsel og sygdom.

Skyldes feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriebetalingen udbetales til medarbejderen.

Har du spørgsmål om overførelse eller udbetaling af ferie, kan du kontakte vores juridiske callcenter på tlf. 35 24 80 40 eller på callcenter@horesta.dk

Log ind